Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01006

Keressaare turbamaardla põhjaosa turbatootmisala kasutuselevõtuga kaasneva tegevuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Turba kaevandamine 96,02 ha suurusel alal. Planeeritav mäeeraldis paikneb Keressaare maardla põhja- ja lääneosas, mille pindala on 172,20 ha.
Tartu maakond
0586 - Peipsiääre vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
05.07.2006
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Tartu Jõujaam
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Keressaare

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Rein Ramst KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mall Orru KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andreas Schmied KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Arvo Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silvi Merilo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hans Orru KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Mati Lelgus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
laukasoo keressaare algatamine 56 KB Algatamise otsus 05.07.2006 16.08.2022
Keressaare porgramm 42 KB Programm 16.08.2022
keressaare progr heakskiit 220 KB Programmi otsus 03.01.2008 16.08.2022
Keressaare kaart 716 KB Aruanne 16.08.2022
Keressaare Gr Lisa 1 loplik 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
Keressaare turbatootmisala lopparuanne lisadeta 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
keressaare heakskiit 633 KB Aruande otsus 31.12.2009 16.08.2022