Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04711

Kavandatava Kavasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Põhja-Pärnumaa vald, Rahnoja küla. Olemasoleva Kavasoo turbatootmisala soovitakse laiendada. Mäeeraldise uueks teenindusmaa pindalaks määrata 155,06 ha sh mäeeraldise pindalaks 97,32 ha. Turba aktiivne tarbevaru mäeeraldise uutes piirides oleks 55 tuh t ning aktiivne reservvaru 31 tuh t. Kogu varu moodustab vähelagunenud turvas. Taotluse kohaselt jääks kaevandamise maksimaalne aastamäär 5 tuh t aastas ja loa kehtivusajaks on kavandatud 20 aastat. Arendajal on Kavasoo turbatootmisalal kehtiv maavara kaevandamise luba L.MK.PM-13263 kehtivusega kuni 20.12.2019.
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
25.05.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Jiffy Products Estonia (10053049)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Rahnoja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Ei
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 179 KB Algatamise otsus 25.05.2011 16.08.2022
PV 6 7 8766 20 24012012 708800 497 KB Programmi otsus 24.01.2012 16.08.2022
KMH Aruanne Kavasoo 2012 12 06 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 26023 4 12022013 967723 506 KB Aruande otsus 12.02.2013 16.08.2022