Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02808

OÜ Alosa välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Jaagupi küla - seal asub tootmishoone, kus paikneb kalajahutsehh ja seda soojaga varustav katlamaja. Käitleja soovib välisõhu saasteloa taotlusega hoida käigus tootmisettevõtet, mis toodab kalajäätmetest jahu, mida turustatakse lisasöödana kodulindude ja -loomade kasvatamisel. Kuus töödeldakse jahuks ligikaudu 300 tonni toorainet. Ettevõttes on 0,3 MW aurukatel (välisõhu saasteloa kohuslane).
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
28.07.2008
Kaalutletud
2.1 - põllu-, metsa- ja kalamajandus ning maaparandus
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Osaühing Alosa
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Määrus 224 § 15 p 9 ja suur avalik huvi.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ave Tähepõld KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 411 KB Algatamise otsus 28.07.2008 16.08.2022
PV 6 7 22739 8 30092011 596518 499 KB Programmi otsus 30.09.2011 16.08.2022
KMH aruanne lk 1 40 13.6 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 41 54 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 55 83 12.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 1 ja 2 6.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 8.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 7158 3 17042013 1014386 510 KB Aruande otsus 17.04.2013 16.08.2022