Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03110

Lõpe Agro OÜ Rabavere seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnumaa, Koonga vald (Lääneranna vald), Rabavere külla kavandatav emisefarm. Arendaja soovib endise ent olemasolevas olukorras kasutusest väljas oleva seafarmi rekonstrueerida tänapäevastele keskkonna-, hügieeni- ja veterinaarianõuetele vastava emisefarmi, kus hakatakse kasvatama emiseid põrsaste tootmiseks. Samuti planeeritakse farmis pidada nuumikuid. Uue farmi mahutavuseks on kavandatud kokku kuni 330 emise ja 2518 nuumiku kohta.
Pärnu maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
12.01.2010
Kaalutletud
2.1 - põllu-, metsa- ja kalamajandus ning maaparandus
Osaühing Lõpe Agro
Koonga Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Rabavere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Rabavere KMH programm ELLE 020810 731 KB Programm 16.08.2022
PV 6 7 12675 7 03112010 363973 286 KB Programmi otsus 03.11.2010 16.08.2022