Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02908

Vändra tavajäätmeprügila sulgemise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Eesmärgiks on Vändra prügila sulgemine ning korrastamine vastavalt õigusaktides antud nõuetele. Prügilasse on ladestatud ca 50 tuh m3 segaolmejäätmeid, ehitusprahti ja tööstuslikke jäätmeid. Prügila üldpindala on 3,73 ha, millel on kolm eraldi ladeala pindalaga 1,22 ha, 0,51 ha ja 0,2 ha. AS Geotehnika Inseneribüroo on koostanud sulgemisprojekti (2008).
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
05.09.2008
Kohustuslik
1.24 - vähemalt 1,5 hektari suuruse alaga prügila sulgemine
Vändra Alevivalitsus
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Vändra

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Ideon KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Indrek Tamm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jelena Butsenko KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 95 KB Algatamise otsus 05.09.2008 16.08.2022
Vandra KMH programm 2.4 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 87 KB Programmi otsus 04.03.2009 16.08.2022
V2ndra prygila KMH aruanne 1.3 MB Aruanne 09.02.2023
KMH aruande heakskiitmine 171 KB Aruande otsus 24.08.2009 16.08.2022