Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03009

Leevi jõe, jõel asuvate paisjärvede ning Leevijõe kanali seisundi parandamise projekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 41 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-118647

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Meelis Järvemägi
28.09.2009
Kohustuslik
1.13 - kiirtee, 2100 meetri pikkuse või pikema peamaandumisrajaga lennuvälja, üle kümne kilomeetri pikkuse nelja sõidurajaga tee püstitamine või ühe või kahe sõidurajaga tee ehitamine vähemalt nelja sõidurajaga teeks
Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Rein Kitsing
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Leevijõe küla ja Karilatsi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Rein Kitsing KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 275 KB Algatamise otsus 28.09.2009 16.08.2022
KMHP Leevi jogi 1 kinnitamiseks 528 KB Programm 16.08.2022
PVV 7 2 4856 5 04032010 196289 75 KB Programmi otsus 04.03.2010 16.08.2022
KMH aruanne osa 1 20.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne osa 2 17.7 MB Aruanne 16.08.2022
Aruande joonised 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 4856 23 16022011 441911 114 KB Aruande otsus 16.02.2011 16.08.2022