Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02912

Krüüdneri liivamaardla Krüüdneri V liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Põlva maakond
0284 - Kanepi vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-115427

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
17.08.2012
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
aktsiaselts ROPKA LIIV
Keskkonnaamet
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Krüüdneri küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Anne Rooma KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 5 1636 7 17082012 846197 494 KB Algatamise otsus 17.08.2012 16.08.2022
Kruudneri V KMH programm 7.0 MB Programm 16.08.2022
PVV 10 5 24710 6 13112012 906262 541 KB Programmi otsus 13.11.2012 16.08.2022
Kruudneri KMH aruanne lisadeta 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
Kruudneri KMH aruanne v7 HEAKSKIIDETUD 24.8 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 24710 18 20032013 993808 554 KB Aruande otsus 20.03.2013 16.08.2022