Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03109

Kõrvalmaantee 13134 Kukruse-Tammiku Kukruse-Pajualuse lõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Eesmärgiks on kõrvalmaantee nr 13134 Kukruse-Tammiku lõigus Kukruse – Pajualuse uue trassikoridori asukoha valik ja Pauliku (eelprojektis lõppversioonis täpsustatud nimega „Sompa viadukt”) raudteeviadukti tehniliselt optimaalse ning majanduslikult tasuva lahenduse väljatöötamine.
Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
0803 - Toila vald, Ida-Viru maakond

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
02.01.2009
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
Maanteeameti Ida Teedekeskus
Maanteeameti Ida Teedekeskus
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jüri Teder KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kätlin Mandel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merike Laas KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programmi heakskiitmine 193 KB Programmi otsus 02.03.2009 16.08.2022
Kukruse Pajualuse KMH aruanne heakskiidetud 151209 953 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 1999 7 15122009 144138 158 KB Aruande otsus 15.12.2009 16.08.2022