Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03209

AS Eesti Energia Kaevandused Narva karjääri välisõhu saasteloa, vee erikasutusloa ja jäätmeloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS Eesti Põlevkivi esitas 2009. a Keskkonnaametile välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti täienduse nr-ga V9-4/28728. Saasteloa muutmine on vajalik seoses lõhketöödel eralduvate saasteainete heitkoguste suurenemisega ning põlevkivi laadimis-purustuskompleksist tekkivate saasteainete summeerimisega.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
0803 - Toila vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 51 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-115472

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Karine Vest
28.09.2009
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Eesti Energia Kaevandused AS
Keskkonnaamet
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Viru regioon
Narva karjäär

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jüri Teder KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Angela Hollo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merike Laas KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Narva karjaar KMH algatamine 176 KB Algatamise otsus 28.09.2009 16.08.2022
Narva KMH programm 446 KB Programm 27.02.2023
KMH programmi heakskiitmine 203 KB Programmi otsus 29.07.2010 16.08.2022
Narva KMH aruanne 31032011 359 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 210 KB Aruande otsus 16.03.2011 16.08.2022