Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03209

AS Eesti Energia Kaevandused Narva karjääri välisõhu saasteloa, vee erikasutusloa ja jäätmeloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
0803 - Toila vald, Ida-Viru maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
28.09.2009
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Eesti Energia Kaevandused AS
Keskkonnaamet
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Viru regioon
Narva karjäär

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Narva karjaar KMH algatamine 176 KB Algatamise otsus 28.09.2009 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 203 KB Programmi otsus 29.07.2010 16.08.2022
Narva KMH aruanne 31032011 359 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 153 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 210 KB Aruande otsus 16.03.2011 16.08.2022