Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03309

AS Eesti Energia Kaevandused Aidu karjääri vee erikasutusloa, välisõhu saasteloa ja jäätmeloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
17.11.2009
Kohustuslik
1.18 - põhjavee võtmine vähemalt 10 miljonit kuupmeetrit aastas
Eesti Energia Kaevandused AS
Keskkonnaamet
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 7 6 28730 3 17112009 1 83 KB Algatamise otsus 17.11.2009 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 208 KB Programmi otsus 29.07.2010 16.08.2022
Aidu KMH aruanne 31032011 111 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 814 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 152 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 208 KB Aruande otsus 16.03.2011 16.08.2022