Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03309

AS Eesti Energia Kaevandused Aidu karjääri vee erikasutusloa, välisõhu saasteloa ja jäätmeloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
AS Eesti Energia Kaevandused esitas 28.09.2009. a Keskkonnaametile Aidu karjääri vee erikasutusloa taotluse, kuna olemasoleva loa kehtivusaeg lõppeb 31.12.2010.a. Eesmärgiks oli hinnata tegevuse vastavust keskkonnanõuetele, seda läbi vee erikasutusloa taotluses ja kehtivates keskkonnalubades (jäätmeluba, välisõhu saasteluba) antule.
Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 13 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
17.11.2009
Kohustuslik
1.18 - põhjavee võtmine vähemalt 10 miljonit kuupmeetrit aastas
Eesti Energia Kaevandused AS
Keskkonnaamet
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jüri Teder KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Angela Hollo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merike Laas KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 7 6 28730 3 17112009 1 83 KB Algatamise otsus 17.11.2009 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 201 KB Programmi otsus 19.07.2010 27.02.2023
Aidu KMH aruanne 31032011 111 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 208 KB Aruande otsus 16.03.2011 16.08.2022