Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03108

Genovique Specialties AS benzoflekside tootmise seadme poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Keemiatööstus
Genovique Specialties AS esitas taotluse kehtiva keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-162972 muutmiseks. Kavandatud on tõsta benzoflekside tootmismahtu olemasolevat 22 000 t/a tasemelt 46 000 t/a tasemele ja seoses sellega ka bensoehappe sulami kui benzoflekside põhitoorme tootmismahtu 10 000 t/a võrra.
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
16.09.2008
Kohustuslik
1.11 - aine tootmine tööstuslikus mahus keemilise protsessi abil, kui mitu seadet on järjestatud ja omavahel funktsionaalselt seotud ning toodavad orgaanilisi või anorgaanilisi põhikemikaale, fosfor-, lämmastik- või kaaliumväetisi liht- või liitväetisena, taimekaitsevahendeid või biotsiide, ravimeid keemilise või bioloogilise protsessi käigus või lõhkeaineid
GENOVIQUE SPECIALTIES AS
Keskkonnaamet
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakond
Keskkonnaameti Viru regioon
Järve linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valdo Liblik KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Aavo Rätsep KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 61 KB Algatamise otsus 16.09.2008 16.08.2022
KMH programmi otsus 174 KB Programmi otsus 10.02.2009 16.08.2022
Genovique Specialties KMH 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 583 KB Aruande otsus 11.08.2009 16.08.2022