Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03409

Peeri turbamaardla Kalina turbatootmisala taaskasutusse võtmise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS Tootsi Turvas kavandab taasalustada freesturba tootmist 1991.a mahajäätud Kalina turbatootmisalal.Taotletav mäeeraldise pindala 107,49 ha (koos teenindusmaaga 133,67 ha). Keskkonnamõju hindamisel on põhirõhk kaevandamise mõjul veekeskkonnale ja õhu puhtusele (tolm).
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
10.02.2009
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Viru regioon
Kalina küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Kupits KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Madis Osjamets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 215 KB Algatamise otsus 10.02.2009 16.08.2022
KMH programm 62 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 180 KB Programmi otsus 23.07.2009 16.08.2022
Kalina KMH aruanne 13.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 103 KB Aruande otsus 31.12.2009 16.08.2022