Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03313

Aktsiaselts Evemar Soomäe vabapidamislauda keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Keskkonnamõju hindamise objektiks on aktsiaseltsi Evemar (AS Evemar) Soomäe vabapidamislaut. Ettevõte on alustanud Soomäe vabapidamisega lüpsilauda projekteerimist. Lisaks kavandatud uuele lüpsilaudale ja vedelsõnnikuhoidlatele on Aruküla veisefarmis kavas rekonstrueerida vanad lüpsilaudad.
Jõgeva maakond
0247 - Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
05.02.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
aktsiaselts EVEMAR
Keskkonnaamet
OÜ KB Environ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Kaarepere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Raivo Markov KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Kalev Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Evemar KMH programm 2.0 MB Programm 16.08.2022
JT 6 7 2381 5 05052014 1251014 420 KB Programmi otsus 05.05.2014 16.08.2022
KMH lopetamine 552 KB Aruande otsus 16.08.2022