Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03310

Jaakna kruusamaardla Jaakna III kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva KMH
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Läänemaal Risti vallas taotletakse luba ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva kaevandamiseks Jaakna III kruusakarjääris.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
15.07.2010
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
SANDPIT OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Jaakna küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 171 KB Algatamise otsus 15.07.2010 16.08.2022
Jaakna III KMH programm 3.0 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 216 KB Programmi otsus 23.03.2011 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 32598 4 20122011 687390 314 KB Aruande otsus 20.12.2011 16.08.2022