Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04811

Tallinn-Paldiski maantee eelprojekti Keila linnas keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Kavandatava tegevuse eesmärk on Tallinna ringtee (põhimaantee nr 11) ja Tallinna-Paldiski maantee (põhimaantee nr 8) liiklusohutuse taseme tõstmine ning tehniliselt optimaalsete ja majanduslikult tasuvate lahenduste väljatöötamine.
Harju maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
0296 - Keila linn, Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 63 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
11.04.2011
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
Maanteeamet
Maanteeamet
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Aune Aunapuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Ain Kendra KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Merje Lesta KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 2.0 MB Algatamise otsus 11.04.2011 16.08.2022
HJR 6 7 14323 5 20062011 536070 269 KB Programmi otsus 20.06.2011 16.08.2022
2010 0199 KMH aruanne 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa1 KMH programm 8.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa2 KMHP heakskiit 136 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa3 Ohusaaste modelleerimine 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa4 Liiklusandme koond 882 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa5 Myrakaardid 100.2 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 28614 3 13102011 604898 295 KB Aruande otsus 13.10.2011 16.08.2022