Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04911

Taotletavas Kose-Risti III kruusakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Liiva kaevandamine Harjumaal Kose vallas Liiva külas Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti III kruusakarjääri mäeeraldisel.
Harju maakond
0338 - Kose vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-118813

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
29.06.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
ELEET INVEST OÜ
Keskkonnaamet
Agenda Keskkonnabüroo OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Liiva küla Väljastatud maavara kaevandamise luba HARM-117.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Janet Roosimägi KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 143 KB Algatamise otsus 29.06.2011 16.08.2022
Kose Risti III KMH programm 4.3 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 23903 11 20122011 687044 356 KB Programmi otsus 20.12.2011 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 9.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 321 KB Aruande otsus 15.03.2012 16.08.2022