Keskkonnamõjude hindamine nr KMH05111

Selli II kruusakarjääri ja Suuresöödi 2 kruusakarjääri kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Selli II ja Suuresöödi 2 kruusakarjääridest Rae vallas Harjumaal maavaravaru (ehituskruus, ehitusliiv, täiteliiv) kaevandamine. AS Lemminkäinen Eesti AS esitas Rae vallas eraoamandisse kuuluval maal maavara kaevandamise loa taotluse Selli II (pindala 4,04 ha) ja Suuresöödi 2 (pindala 7,09 ha) mäeeraldistele, et jätkata piirkonnas ehitustegevuseks vajaliku maavara kaevandamist.
Harju maakond
0653 - Rae vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
18.05.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Lemminkäinen Eesti AS
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Suuresta küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 10 5 18503 1 1805201 156 KB Algatamise otsus 18.05.2011 16.08.2022
HJR 6 7 20174 13 0209201 281 KB Programmi otsus 02.09.2011 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 5.8 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 20174 24 1506201 287 KB Aruande otsus 15.06.2012 16.08.2022