Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03012

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus jäätmete ladestusala sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Kavandatava tegevuse eesmärk on AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus jäätmete ladestusala sulgemine selliselt, et keskkonnale avaldataks võimalikult vähe negatiivseid mõjusid ning sulgemislahendus oleks majanduslikult otstarbekas ja toetaks säästva arengu põhimõtteid.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
05.06.2012
Kohustuslik
1.24 - vähemalt 1,5 hektari suuruse alaga prügila sulgemine
AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS
Keskkonnaamet
Consultare OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Rebala küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Agne Peetersoo KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andres Tõnisson KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kristo Kiiker KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 14595 2 05062012 257 KB Algatamise otsus 05.06.2012 16.08.2022
Lisa 1 TJTKK KMHprogramm heaks kiidetud 664 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 14595 10 2111201 347 KB Programmi otsus 21.11.2012 16.08.2022
TJTK KMH aruanne 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 14595 19 3103201 334 KB Aruande otsus 31.03.2014 16.08.2022