Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03112

Keila valla Ohtu turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete suublasse ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Arendaja kaevandab maavara kaevandamise loa HARM-052 (L.MK.HA-28399) alusel Ohtu turbatootmisalal peamiselt hästilagunenud turvast. Maavara kaevandamise luba kehtib 16.06.2004 kuni 15.06.2019. Vastavalt veeseaduse § 8 lg 2 p 4 peab arendajal olema vee erikasutusluba, kui juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse ning § 8 lg 2 p 9 kohaselt, kui muudetakse vee kasutamisel vee füüsikalisi, keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi. Ohtu turbatootmisala kuivendamiseks ja kuivendusvete ära juhtimiseks suublasse oli arendajal 01.04.2007. a-st alates vee erikasutusluba nr L.VV.HA-146818, mis kehtis kuni 30.03.2012. Seoses varasema vee erikasutusloa kehtivuse lõppemisega taotleb arendaja tegevuse jätkamiseks uut vee erikasutusluba. Luba taotletakse viieks aastaks.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
26.07.2012
Kohustuslik
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
AS Jiffy Products Estonia
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Ohtu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 7 6 17707 3 26072012 303 KB Algatamise otsus 26.07.2012 16.08.2022
HJR 6 7 19879 8 01072013 281 KB Programmi otsus 01.07.2013 16.08.2022
KMH aruanne Ohtu 2013 10 14 heakskiitmiseks 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 19879 16 2011201 291 KB Aruande otsus 20.11.2013 16.08.2022