Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03609

Mõigu ristmiku (Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 4,4-6,6) eelprojekti koostamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
KMH objektiks on põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa lõigul Vana-Tartu maantee ristmikust kuni Peetri ristmikuni (km 4,4 - 6,6) eelprojekti alusel kavandatav tegevus. Eesmärk on määrata maantee ja ristmike ning kogujateede teemaa, ristmike ja ristete optimaalsed asukohad, projekteerida tehniliselt ja majanduslikult tasuvad lahendused ja viia läbi KMH.
Harju maakond
0653 - Rae vald, Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Määratud, puudutatud 49 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
02.09.2009
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
Maanteeamet
Maanteeamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Anne Mändmets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Villu Kadakas KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 1.4 MB Algatamise otsus 02.09.2009 16.08.2022
KMH programm 844 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi lisa 3 3.6 MB Programm 16.08.2022
34719 09 2 216 KB Programmi otsus 23.11.2009 16.08.2022
KMH aruande lk 1 46 19.9 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lk 47 80 15.9 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lk 81 108 10.6 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisad 1 3 6.0 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 4 osa 1 5.9 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 4 osa 2 5.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 4 osa 3 5.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 4 osa 4 5.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 4 osa 5 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 4 osa 6 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 4 osa 7 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 4 osa 8 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 4 osa 9 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 487 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 osa 1 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 osa 2 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 osa 3 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 osa 4 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 osa 5 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 osa 6 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 osa 7 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 5 osa 8 684 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 6 osa 1 8.7 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande ptk 12 taiendus 691 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 7 osa 1 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 7 osa 4 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
27921 9 900 KB Aruande otsus 16.11.2010 16.08.2022