Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03308

Kuusalu vallas, Rehatse külas, Kuusalu 4 karjääris kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatav tegevus on maavara kaevandamise Kuusalu IV karjääris. Mäeeraldise pindala on 18,34 ha ja teenindusmaa 20,65 ha.
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
17.06.2008
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
Osaühing KIIU SOON
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Rehatse küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anu Arak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Uudo Timm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Adler KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jaan Viru KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 143 KB Algatamise otsus 17.06.2008 16.08.2022
Kuusalu IV KMH programmi heakskiitmine 150 KB Programmi otsus 15.10.2008 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 5.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 175 KB Aruande otsus 01.06.2009 16.08.2022