Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01307

T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 182,6-194,2 km (Tartu ümbersõidu) ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Tartu-Elva teelõigu rekonstrueerimine. Tartu-Elva teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Projekti eesmärkideks on olemasoleva T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee lõigul km 182,6-194,2 ehk Ilmatsalu ringteest kuni Uhti ristmikuni Tartu ümbersõidu ümberehituse ettevalmistamine arvestades perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi, teede vastavusse viimine EL-i standardite ja normidega; liiklusohutuse ja teekeskkonna parandamine, ummikute vähendamine teedel ning sõidukite jooksvate kulude kokkuhoid.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
0283 - Kambja vald, Tartu maakond
0528 - Nõo vald, Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 226 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
21.06.2007
Kohustuslik
1.13 - kiirtee, 2100 meetri pikkuse või pikema peamaandumisrajaga lennuvälja, üle kümne kilomeetri pikkuse nelja sõidurajaga tee püstitamine või ühe või kahe sõidurajaga tee ehitamine vähemalt nelja sõidurajaga teeks
Maanteeamet
Maanteeamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tartumaa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kairi Põldsaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Tartu Ymber Elva algat 361 KB Algatamise otsus 21.06.2007 16.08.2022
T3eelprogramm 159 KB Programm 16.08.2022
Tartu Elva programm 4.9 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 181 KB Programmi otsus 16.08.2007 16.08.2022
Tartu Elva KMH skaneeritud 56.1 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 238 KB Aruande otsus 12.02.2009 16.08.2022