Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00605

OÜ Jägala Energy poolt Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas asuva Hüdroelektrijaama (HEJ) taaskasutuselevõtu ning Jägala jõe tõkestamiseks, paisutamiseks ja jõevee kõrvalejuhtimiseks vee erikasutusloa taotlemiseks läbiviidava keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Jägala jõe tõkestamine, paisutamine ning jõevee kõrvalejuhtimine hüdroenenergiast elektrienergia tootmiseks.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 28 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
12.12.2005
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Jägala Energy osaühing
Keskkonnaamet
Osaühing ECOMAN
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Jägala-Joa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heino Luik KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Aune Aunapuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mart Kangur KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnu Mugra KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Jagala HEJ KMH pohiaruanne lisadeta 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
JagalaHEJ KMH aruande taiendus 4.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 2637 15 26102009 7.3 MB Aruande otsus 26.10.2009 16.08.2022