Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01406

Tehniline abi T11 Tallinna ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks. Keskkonnamõju hindamine rekonstrueerimise eelprojektile "Tallinna ringtee lõik 0,6-12,6"
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Kavandatud tegevuseks on Tallinna ringtee (T11) ja Tallinn-Paldiski maantee (T8) rekonstrueerimine 2-rajalisest III klassi maanteest 4-rajaliseks I klassi maanteeks. Rekonstrueerimise tulemusena on tee tüüpristlõige 21 meetri laiune. Kavandatakse ka kogujateed, mille tüüpristlõike laius on 10 m. Käesolevas aruandes käsitletakse T11 1. lõigu (km 0,6-12,6) rekonstrueerimist.
Harju maakond
0653 - Rae vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 112 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
04.01.2006
Kohustuslik
1.13 - kiirtee, 2100 meetri pikkuse või pikema peamaandumisrajaga lennuvälja, üle kümne kilomeetri pikkuse nelja sõidurajaga tee püstitamine või ühe või kahe sõidurajaga tee ehitamine vähemalt nelja sõidurajaga teeks
Maanteeamet
Maanteeamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH aruanne lisadeta 19.8 MB Aruanne 16.08.2022
KMH otsus 215 KB Aruande otsus 08.09.2009 16.08.2022