Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03107

AS Tallegg Pääsusilma sugulinnufarmi rajamise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
KMH objektiks on Anija valda Anija külla Pääsusilma katastriüksusele (14001:001:0314) kavandatava sugulinnufarmi rajamine ning tegevus. Hinnatava tegevuse eesmärgiks on haudemunade tootmine. Selleks soovib AS Tallegg Anija vallas Pääsusilmal endise noorkarjalauda asemele rajada tänapäevastele keskkonna-, hügieeni- ja veterinaarianõuetele vastava sugulinnufarmi. Maksimaalseks mahuks on kahes lindlas kokku 13 200 sugulinnu kohta.
Harju maakond
0141 - Anija vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
20.12.2007
Kaalutletud
2.1 - põllu-, metsa- ja kalamajandus ning maaparandus
Aktsiaselts Tallegg
Anija Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Anija küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programmi heakskiitmine 114 KB Programmi otsus 25.06.2008 16.08.2022
Paasusilma KMH aruanne tekst ELLE 2009 5.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Asendiplaan 120309 597 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Paasusilma veoteed 250309 340 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Metoodika lisa AM 050509 194 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 148 KB Aruande otsus 01.09.2009 16.08.2022