Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01506

Tehniline abi T11 Tallinna ümbersõidu ja T8 Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks. Keskkonnamõju hindamine rekonstrueerimise eelprojektile "Keila ümbersõit"
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Kavandatud tegevuseks on Keila ümbersõidu rajamine. Kogu projektiga kavandatavaks tegevuseks on Tallinna ringtee (T11) ja Tallinn-Paldiski maantee (T8) rekonstrueerimine.
Harju maakond
0296 - Keila linn, Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 71 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
04.01.2006
Kohustuslik
Maanteeamet
Maanteeamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Maanteeamet on loobunud projekti „Tehniline abi T11 Tallinna ümbersõidu ja T8 Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks. Tallinn-Paldiski maantee km 11,4-24,0 eelprojekt“ lõpule viimisest, kuna lahendus ei olnud tänapäevaste ja perspektiivsete liiklussageduste ning projekteerimisnormide kohaselt tasuv. Niisamuti ei ole 2+2 rajalise maantee ehituseks ette nähtud vahendeid riigimaanteede teehoiukavas aastateks 2014-2020.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keila umbersoit KMH aruanne lisadeta 12.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande otsus 328 KB Aruande otsus 09.06.2009 16.08.2022