Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03508

AS Eesti Energia Kaevandused Viru kaevanduse vee erikasutusloa, jäätmeloa ja välisõhu saasteloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS Eesti Põlevkivi esitas 2008. a lõpus Ida-Virumaa (nüüdne AS Eesti Energia Kaevandused) keskkonnateenistusele Viru kaevanduse vee erikasutusloa taotluse, kuna olemasoleva loa kehtivusaeg hakkas lõppema. Üldine eesmärk on hinnata AS Eesti Energia Kaevandused tegevuse vastavust keskkonna-nõuetele, seda läbi vee erikasutusloa taotluses ja kehtivates keskkonnalubades (jäätmeluba, välisõhu saasteluba) antule.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 614 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-112789

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Lilli Tamm
16.12.2008
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Eesti Energia Kaevandused AS
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Ideon KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Indrek Tamm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erik Teinemaa KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Marek Maasikmets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Viru KMH algatamine 89 KB Algatamise otsus 16.12.2008 16.08.2022
Viru KMH programm5 peale avaliku arutelu 95 KB Programm 16.08.2022
V 6 10 22453 3 10092009 95347 110 KB Programmi otsus 10.09.2009 16.08.2022
Viru kaevandus KMH aruanne 1013 KB Aruanne 16.08.2022
22453 EEkaevandused 18 300 KB Aruande otsus 05.08.2010 16.08.2022