Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03508

AS Eesti Energia Kaevandused Viru kaevanduse vee erikasutusloa, jäätmeloa ja välisõhu saasteloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
16.12.2008
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Eesti Energia Kaevandused AS
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Ideon KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Viru KMH algatamine 89 KB Algatamise otsus 16.12.2008 16.08.2022
Viru KMH programm5 peale avaliku arutelu 95 KB Programm 16.08.2022
V 6 10 22453 3 10092009 95347 110 KB Programmi otsus 10.09.2009 16.08.2022
Viru kaevandus KMH aruanne 1013 KB Aruanne 16.08.2022
22453 EEkaevandused 18 300 KB Aruande otsus 05.08.2010 16.08.2022