Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03608

Viljandi prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Käesoleva keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks on hinnata Viljandi prügila (asukoha aadress Pärnu mnt 36, Viljandi linn, Viljandimaa, katastriüksuse nr. 89718:001:0026) sulgemisega seotud võimalikke negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale. Kuna keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel koostatakse prügila sulgemiskava, hinnatakse töös muuhulgas sulgemise alternatiivsete tehniliste lahenduste rakendamise võimalusi.
Viljandi maakond
0897 - Viljandi linn, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 11 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
06.10.2008
Kohustuslik
1.24 - vähemalt 1,5 hektari suuruse alaga prügila sulgemine
AS Cleanaway Viljandi
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Pärnu mnt 36

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
2263 30 KB Algatamise otsus 06.10.2008 16.08.2022
k 2578 41 KB Programmi otsus 18.11.2008 16.08.2022
Viljandi prugila sulgemise KMH aruanne 23122008 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
42533 11 41 KB Aruande otsus 30.01.2009 16.08.2022