Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00118

Napsi turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
0480 - Mulgi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 15 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
25.04.2018
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Ramsi Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Tilla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaire Veeperv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine aktsiaselts Ramsi Turvas Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa VILM 011 muutmise taotlusele 294 KB Algatamise otsus 25.04.2018 16.08.2022
Napsi KMH programm 12 12 2018 heakskiitmisele 6.4 MB Programm 16.08.2022
Napsi turbatootmisalal kaevandamise jatkamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 389 KB Programmi otsus 09.01.2019 16.08.2022
Napsi KMH lopparuanne 26.8 MB Aruanne 16.08.2022
Napsi turbatootmisala kaevandamise jatkamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 334 KB Aruande otsus 19.09.2019 16.08.2022