Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00218

Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Ettevõte soovib pikendada maavara kaevandamise lubasid VILM-010 ja VILM-025 kehtivust 30 aasta võrra, kuna mäeeraldistele on juba rajatud kaevandamiseks vajalik infrastruktuur, ettevõte omab kvalifitseeritud personali ja turba tootmiseks vajalikku tehnikat. Mäeeraldistel on kaevandatavat turba varu kokku 1 770 tuh t, sealhulgas 367 tuh t vähelagunenud turvast ja hästilagunenud turvast 1 403 tuh t. Maksimaalseks aastamääraks taotletakse Parika mäeraldisel 20 tuh t ja Parika II mäeeraldisel 25 tuh t. Kaevandatud maavara plaanitakse ka edaspidi kasutada sise- ja välisnõudluse rahuldamiseks aiandusturba ja väetisesegude valmistamisel ning vähemal määral kütteturbana realiseerimisel.
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 14 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-110276

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
09.05.2018
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Ramsi Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Parika küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaire Veeperv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine aktsiaselts Ramsi Turvas Parika ja Parika II turbatootmisalade maavara kaevandamise lubade VILM 010 ja VILM 25 muutmise taotlustele 299 KB Algatamise otsus 09.05.2018 16.08.2022
Parika KMH programm heakskiitmisele 6.4 MB Programm 16.08.2022
Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jatkamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 393 KB Programmi otsus 09.01.2019 16.08.2022
Parika lopparuanne 52.2 MB Aruanne 16.08.2022
Parika ja Parika II 410 KB Aruande otsus 20.09.2019 16.08.2022