Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00304

OÜ Väo Paas"i poolt kavandatava Jägala lubjakivimaardla I ploki ehk Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Lubjakivikarjääri rajamine Harju maakonda Jõelähtme valda Anija metskonnas asuva maatüki nr 12 piires (käesoleval hetkel Ojaveere, katastritunnus: 24505:002:0251). Planeeritava karjääriala pindala on 30,31 ha, koos teenindusmaaga 52,04 ha.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
08.11.2004
Kohustuslik
OÜ Väo Paas
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindasid ja Ruu KMH aruande kolme köite koostajad olid:  I köide – Osaühing Eesti Geoloogiakeskus (registrikood 10140653), KMH juhtekspert Valter Petersell, eksperdirühma liikmed Ain Põldvere, Lehte Savitskaja, Robert Tomasson, Tiit Tiigimäe, Arvi Toomik, Aino Aaspõllu, Uve Ramst, Sergei Rusai, Urmas Sellis, Mart Kangur, Erki Niitlaan, Reit Sõitja;  II köide – Osaühing Eesti Geoloogiakeskus, Valter Petersell ja Ain Põldvere;  III köide – Osaühing Alkranel, juhtekspert Alar Noorvee (KMH litsents nr KMH0098), kuni 19.05.2017 täitis KMH juhteksperdi ülesandeid Elar Põldvere. Lisaks KMH juhteksperdile osalesid Ruu KMH aruande III köite koostamisel Marge Uppin, Rein Perens, Rein Ramst, Tanel Esperk, Urmas Sellis, Arvo Tuvikene, Elar Põldvere, Reet Needo, Kaari Susi, Kersti Õun, Meelis Peetris, Aadu Niidas, Ole Sein, Priit Kallaste.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valter Petersell KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tiit Tiigimäe KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Lehte Savitskaja KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Uve Ramst KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Aino Aaspõllu KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Sergei Rusai KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Urmas Sellis KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Mart Kangur KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Erki Niitlaan KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Reit Sõitja KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Arvo Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Reet Needo KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaari Susi KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kersti Õun KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Meelis Peetris KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ole Sein KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 759 KB Algatamise otsus 08.11.2004 16.08.2022
KMH programm 918 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi kinnitamine 172 KB Programmi otsus 27.02.2005 16.08.2022
Ruu KMH I koide lisadeta 13.3 MB Aruanne 16.08.2022
Ruu KMH II koide 14.7 MB Aruanne 16.08.2022
Ruu KMH III koide lisadeta 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 51 KMH aruande III koide lisadega 80.7 MB Aruanne 16.08.2022
KMH otsus 742 KB Aruande otsus 03.07.2018 16.08.2022