Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00617

Leppneeme sadama veeloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Leppneeme ja Kelnase sadamate laiendamise ja rekonstrueerimise eesmärk on mereturismi edendamine Viimsi vallale kuuluvates sadamates ja laiemalt kogu piirkonnas.
Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-117436

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
29.08.2017
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
Viimsi Vallavalitsus
Keskkonnaamet
Osaühing EstKONSULT
Leppneeme küla, Kelnase küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rain Männikus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Leppneeme KMH algatamine 350 KB Algatamise otsus 29.08.2017 16.08.2022
Leppneeme ja Kelnase sadamate KMHP 0 1.7 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 0 174 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 0 173 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 0 403 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 404 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 622 KB Programm 16.08.2022
Lisa 12 248 KB Programm 16.08.2022
Leppneeme ja Kelnase KMH programmi otsus 456 KB Programmi otsus 27.07.2018 16.08.2022
Leppneeme sadama KMHA vastavaks tunnistamisele 21 2 21.4 MB Aruanne 16.08.2022
Leppneeme sadama vee erikasutusloa keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 3 416 KB Aruande otsus 15.09.2021 16.08.2022