Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00318

Väätsa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Kavandatava tegevuse "Väätsa prügila sulgemine" eesmärk on Väätsa prügila ladestusalade sulgemine vastavalt Väätsa prügila ladestusalade korrastamise tehnilise lahendusele (sulgemisprojekt).
Järva maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
13.09.2018
Kohustuslik
1.24 - vähemalt 1,5 hektari suuruse alaga prügila sulgemine
Aktsiaselts Väätsa Prügila
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Roovere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Kadri Normak KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 100498 1 pdf 51 KB Algatamise otsus 13.09.2018 16.08.2022
Prugila sulgemise KMH programm 2.5 MB Programm 16.08.2022
Vaatsa prugila KMH programmi otsus 378 KB Programmi otsus 24.05.2018 16.08.2022
Vaatsa prugila sulgemise KMH aruanne 12 10 2018 6.2 MB Aruanne 16.08.2022
Vaatsa prugila sulgemiskava 12 10 2018 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
Vaatsa prugila KMH aruande heakskiitmine 311 KB Aruande otsus 12.12.2018 16.08.2022