Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00717

Võsu jõel Laviku paisul jätkuva paisutamise ning hüdroenergia kasutamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Olav Miil esitas 05.04.2017 Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Võsu jõe jätkuvaks paisutamiseks Laviku paisul ning hüdroenergia kasutamise võimaluse loomiseks ning hüdroenergia kasutamiseks.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-115072

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Egle Avi
21.09.2017
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Olav Miil
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Koljaku küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tauno Jürgenstein KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Alekand KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Henri-Daniel Ots KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 348 KB Algatamise otsus 21.09.2017 16.08.2022
Laviku programm nouete vastavuse kontrolliks 2.1 MB Programm 16.08.2022
Laviku paisu KMH programmi otsus 383 KB Programmi otsus 31.07.2018 16.08.2022
KMH aruanne 2021 12 01 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
Vosu joel Laviku paisul jatkuva paisutamise ning hudroenergia kasutamise keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 1 397 KB Aruande otsus 30.12.2021 16.08.2022