Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00817

Nurme III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatav tegevus on Nurme III turbatootmisala rajamine ja seal töötamine turba tootmise eesmärgil. Taotletav Nurme III mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Sauga vallas Nurme külas peamiselt riigile kuuluval Halinga metskond 39 (katastritunnus: 73001:001:0818). Vähelagunenud turba kaevandatav varu 983 tuh t ja hästilagunenud turba kaevandatav varu 1 522 tuhat t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 35 tuh t ja kehtivusajaks 30 aastat.
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-121843

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
10.07.2017
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
osaühing ASB Greenworld Eesti (10468649)
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)
(osales programmi ja aruande koostamisel)
Lavassaare

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Nurme III KMH programm 5.6 MB Programm 16.08.2022
Nurme III KMH programmi otsus 531 KB Programmi otsus 18.05.2018 16.08.2022
Nurme III 33.7 MB Aruanne 16.08.2022
Nurme III KMH aruande otsus 329 KB Aruande otsus 02.05.2019 16.08.2022