Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00418

Nepste liivamaardla Nepste II ja Nepste III liivakarjääride kaevandamise loa taotluste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on maavara (liiva ja kruusa) kaevandamine Nepste liivamaardlas.
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109228

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Agnes Putnik
26.01.2018
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
OÜ SOKKEL HOLDING
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Nepste küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaari Susi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Sööt KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Katrin Erg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Sulev Nurme KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Nepste III KMH algatamine 302 KB Algatamise otsus 26.01.2018 16.08.2022
Nepste II KMH algatamine 586 KB Algatamise otsus 26.01.2018 16.08.2022
Nepste KMH programmi otsus 456 KB Programmi otsus 18.03.2018 16.08.2022
Nepste II III KMH aruanne 52.7 MB Aruanne 16.08.2022
Nepste KMH aruande otsus 319 KB Aruande otsus 06.08.2019 16.08.2022