Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01216

Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 72 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
22.06.2016
Kohustuslik
1.31.1 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaa raadamine
Kaitseministeerium
Tehnilise Järelevalve Amet
Skepast&Puhkim OÜ

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Veronika Verš KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Lisa 1 KMH programm lisadega 22.1 MB Programm 16.08.2022
Kaskkiri digiallkirjaga Template 227 KB Programmi otsus 02.03.2017 16.08.2022