Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02615

Ulila II turbatootmisala keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad kinnistutel Ulila turbatootmisala (katastritunnus 60502:004:0035) ning Laeva metskond 11 (katastritunnus 60502:004:0036). Tegemist on mäeeraldisega, mille mäeeraldise teenindusmaa pindala on 148,39 ha ja mäeeraldise pindala 128,34 ha; mäeeraldise piirides on vähelagunenud turba aktiivset tarbevaru 203 tuh t, millest kaevandatavat varu on 203 tuh t, ja hästilagunenud turba aktiivset tarbevaru on 615 tuh t, millest kaevandatavat varu on 570 tuh t; maavara kaevandamise lubatud maksimaalne aastamäär on 29 tuh t; loa kehtivusaeg on 30 aastat. Maavara kavandatakse kasutada põllumajanduses ja energeetikas.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
03.11.2015
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Ulila ja Teilma küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadri Normak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mati Salu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ivar Ojaste KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Artto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
12 9 14 9659 1 03112015 922825 419429 44 KB Algatamise otsus 03.11.2015 16.08.2022
Ulila II turbatootmisala KMH programm 16 11 16 1.8 MB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Asjaomaste asutuste seisukohad ja avalikustamise materjalid 16 11 1.6 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 KMH programm 5.5 MB Programm 16.08.2022
Ulila II 285 KB Programmi otsus 14.12.2016 16.08.2022
Lisa 2 Ulila II turbatootmisala kuivendussusteemi moju pohjaveele 4.6 MB Aruanne 16.08.2022
Kirjavahetus 3.9 MB Aruanne 16.08.2022
Ulila II turbatootmisala KMH aruanne 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
Ulila II turbatootmisala keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 339 KB Aruande otsus 20.06.2019 16.08.2022