Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00917

OÜ Järve Biopuhastus vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Veekasutus
OÜ Järve Biopuhastusel on 01.07.2012 kuni 30.06.2019 kehtiv vee erikasutusluba nr L.VV/321751 Kohtla-Järve linna Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade ning Jõhvi linna elanike joogiveega varustamiseks. Vee erikasutusloaga on lubatud põhjaveevõtt puurkaevudest rohkem kui 5 m³ ööpäevas. Kavandatava tegevuse eesmärk on vee erikasutusloa pikendamine elanike joogiveega varustamiseks
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 18 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-121782

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
28.06.2017
Kaalutletud
2.18 - vee erikasutus
Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
(osales programmi koostamisel)
Osaühing Alkranel (10607878)
(osales aruande koostamisel)
Maves OÜ (10097377)
(osales aruande koostamisel)
Keskkonnaameti Põhja regioon
Vasavere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Katrin Erg KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Arvo Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kristo Kärmas KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 606 KB Algatamise otsus 28.06.2017 16.08.2022
Jarve Biopuhastus KMH programm nouetele vastavaks kinnitamiseks 3.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Vee erikasutusloa materjalid 0 316 KB Programm 16.08.2022
LISA 2 Seisukohad OU Jarve Biopuhastus vee erikasutusloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi kohta 854 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi otsus 381 KB Programmi otsus 07.11.2018 16.08.2022