Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00518

Tuurapera turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Põlva maakond
0708 - Räpina vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 19 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-117660

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Margit Lillema
20.04.2018
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Van der Knaap Eesti OÜ
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Rahumäe küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 297 KB Algatamise otsus 20.04.2018 16.08.2022
Tuurapera KMH programmi otsus 524 KB Programmi otsus 12.12.2018 16.08.2022
Tuurapera turbatootmisala KMH aruanne 1 59.4 MB Aruanne 16.08.2022
Tuurapera turbatootmisala tootamisega kaasneva KMH programm 5.2 MB Aruanne 16.08.2022
Tuurapera turbatootmisala KMH aruanne 1 59.4 MB Aruanne 16.08.2022
Tuurapera KMH aruanne 57.5 MB Aruanne 16.08.2022
Tuurapera KMH aruande otsus 314 KB Aruande otsus 10.12.2019 16.08.2022