Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01316

Pärnu sadama hooldussüvenduste keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Veekasutus
AS Pärnu Sadam vee erikasutusloa taotlus: Pärnu sadama akvatooriumi süvendamine ning süvendatud pinnase kaadamine mahus 87000 m3 10 aasta jooksul (aastas kuni 8700 m3). Kavandatavaks tegevuseks täpsemalt on Pärnu sadama akvatooriumi erinevates laevatatavates piirkondades (jõekanal, akvatooriumile jääv laevatee osa Pärnu lahel, Talvesadama veeala, jahtklubi veeala) sinna settinud jõe ja meresetete hooldussüvendusega eemaldamine (muda, savi, peenliiv).
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 27 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
17.08.2016
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
AS Pärnu Sadam
Keskkonnaamet
Osaühing Corson

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Nelly Oldekop KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristin Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Parksepp KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Krõm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mati Kose KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 275 KB Algatamise otsus 17.08.2016 16.08.2022
KMH programm 1.4 MB Programm 16.08.2022
Parnu sadama KMH programmi otsus 538 KB Programmi otsus 31.10.2018 16.08.2022