Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02314

Oese turbatootmisala rajamise, kaevandamise ja korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Oese turbamaardla (Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Oese küla). Mäeeraldisel on kaevandatava turba varu 146 tuh t, sealhulgas vähelagunenud turvast 28 tuh t ja hästilagunenud turvast 118 tuh t. Kaevandamisloa kehtivuseks taotletakse 18 aastat ja maksimaalseks aastamääraks taotletakse 10 tuh t. Kaevandatud maavara plaanitakse ka edaspidi kasutada sise- ja välisnõudluse rahuldamiseks aiandusturba ja väetisesegude valmistamisel ning kütteturbana.
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
21.04.2014
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Lääne regioon
Oese küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaire Veeperv KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 10 5 4278 6 21042 511 KB Algatamise otsus 21.04.2014 16.08.2022
OeseKMHprogramm 18.4 MB Programm 16.08.2022
Oese KMH programmi heakskiit 299 KB Programmi otsus 04.09.2019 16.08.2022
Oese KMH aruanne lisadeta 11.1 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande otsus 303 KB Aruande otsus 31.08.2020 16.08.2022