Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00718

Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Massiaru II liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Massiaru ja Urissaare küla territooriumitel. Taotletava mäeeraldise pindala on 77,06 ha ja selle teenindusmaa pindala on 82,38 ha. Kaevandamise luba taotletakse 15. aastaks.
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-116814

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
13.12.2018
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Osaühing Eesti Killustik
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Penu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Massiaru II KMH algatamine 281 KB Algatamise otsus 13.12.2018 16.08.2022
Massiaru II KMHP otsus 456 KB Programmi otsus 04.10.2019 16.08.2022
Massiaru II KMH aruanne avalikustamise versioon 70.1 MB Aruanne 16.08.2022
Massiaru II liivakarjaari rajamise ja tootamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 501 KB Aruande otsus 17.08.2021 31.10.2022