Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01607

Ulila turbakaevandamisala kuivendusvete ärajuhtimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Arendaja eesmärgiks on taotleda vee-erikasutusluba kuivendusvee ärajuhtimiseks turbakaevandamise alalt selle pumpamisega lodualasse ja sealt isevoolselt Elva jõkke
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 21 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
19.10.2007
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Tootsi Turvas
Tartumaa KKT
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Ulila küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Silver Riige KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Ulila algatus 171 KB Algatamise otsus 19.10.2007 16.08.2022
Ulila programm 976 KB Programm 16.08.2022
programmi heakskiitmise otsus 208 KB Programmi otsus 25.01.2008 16.08.2022
Ulila turbatootmisala KMH aruanne 4.6 MB Aruanne 16.08.2022
20080630140359343 230 KB Aruande otsus 30.06.2008 16.08.2022