Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00219

Salla turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on pikendada maavara kaevandamise loa L.MK-LV-38053 kehtivust 30 aasta võrra, jätkata turbakaevandamist ning korrigeerida Salla turbatootmisala piire reaalsele olukorrale vastavaks. Kavandatav tegevus toimub kinnistutel asukohaga Lääne–Viru maakond Väike-Maarja vald Käru küla kinnistutel Triigi metskond 52 ja Salla turbatootmisala.
Lääne-Viru maakond
0928 - Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-112629

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
12.03.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Osaühing Vestur
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Käru küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaire Veeperv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Salla KMH algatamine 296 KB Algatamise otsus 12.03.2019 16.08.2022
Salla KMH programm 09 12 2019 heakskiitmisele 5.7 MB Programm 16.08.2022
Salla KMH otsus 380 KB Programmi otsus 23.12.2019 16.08.2022
Salla KMH aruanne lisadeta 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
Salla KMH aruande otsus 291 KB Aruande otsus 15.12.2020 16.08.2022