Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00319

Estonian Cell AS-i haavapuitmassi tehase veevõtu laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Estonian Cell AS, poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on Lääne-Virumaal, Viru-Nigula vallas asuva olemasoleva haavapuitmassi tehase veevõtulahenduse muutmine, et tagada aastaringne vee varustuskindlus. Sealjuures peetakse silmas, et selle tegevuse tulemusena ei ohustataks Kunda jõe ökoloogilist miinimumvooluhulka. Kuna olemasolevas olukorras on madalveeperioodil probleeme tehase vee varustuskindlusega, siis otsitakse alternatiivseid toorvee allikaid.
Lääne-Viru maakond
0661 - Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 124 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
10.07.2019
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Aktsiaselts Estonian Cell
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Kunda linn, Andja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Henn Pärnamets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Agnes Saks KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Katrin Erg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Georg Martin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Tõnu Feldmann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 447 KB Algatamise otsus 10.07.2019 16.08.2022
Estonian Cell KMH programm ELLE 291119 1.7 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 vee erikasutusloa taotlus 080419 104 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 9 Vastused seisukoha tagasisidele ELLE 190919 151 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Seisukohad Estonian Cell AS i haavapuitmassi tehase veevotu laiendamise keskkonnamoju hindamise programmi kohta 2.3 MB Programm 16.08.2022
Lisa 3 1 KMH programmi teade KeA kodulehel 111 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 2 Programmi avalikustamise teadaanne AT 1537644 23 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 3 Nimekiri programmi aval teade 30 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 1 M2rkused KeA 59 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 2 Vastused avalikustamisel saabunud m2rkustele ELLE 181119 99 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 1 EC programmi protokoll ELLE 281119 275 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 2 EC KMH programmi arutelu ettekanne ELLE 161119 461 KB Programm 16.08.2022
Estonian Cell KMH programmi otsus 460 KB Programmi otsus 19.12.2019 16.08.2022
Estonian Cell KMH aruanne ELLE 280323 5.4 MB Aruanne 28.03.2023 13.06.2023
Lisad 25.7 MB Aruanne 28.03.2023 13.06.2023
EC Nouetele vastavuse kontrolliks 190923 32.9 MB Aruanne 19.09.2023 03.10.2023