Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00419

Elbu VI turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Elbu VI turbatootmisala paikneb Pärnu maakonnas Tori vallas Lavassaare turbamaardlas. Taotletava mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 498,03 ha. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 23 tuh t ja taotletava kaevandamise loa kehtivusajaks 30 aastat. Maavara kasutusalad on põllumajandus ja energeetika (aiandus- ja kütteturvas).
Pärnu maakond
0809 - Tori vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109286

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Janno Kuusik
07.06.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Jiffy Products Estonia
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Nurme küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaire Veeperv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 282 KB Algatamise otsus 07.06.2019 16.08.2022
KMH otsuse parandus 255 KB Algatamise otsus 07.06.2019 16.08.2022
Elbu VI KMH programm 2020 nouet vast 8.2 MB Programm 16.08.2022
Elbu VI KMH programmi otsus 452 KB Programmi otsus 25.02.2020 16.08.2022