Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00519

Potsepa liivakarjääri laienduse maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Potsepa liivakarjääri mäeeraldised ja teenindusmaa asuvad Pärnu maakonnas Pärnu linna Audru osavallas Kõima külas. Taotletav ala, mis kattub valdavalt olemasoleva liivakarjääriga paikneb riigile kuuluvatel maaüksustel nimega Potsepa liivamaardla (katastritunnused: 15905:001:0033, 15905:001:0034, 5905:001:0127, 15905:004:0215, 15905:004:0216) ja Audru metskond 52 (katastritunnus 62401:001:0390, sh riigitulundusasutuse RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) halduses) ning OÜ-le Eesti Killustik kuuluvatel maaüksustel Kiviveski ja Kaalukoja (katastritunnused 15905:001:0169; 15905:001:0170). Liivakarjääri laiendatav ala asub Audru metskond 52 kinnistul, mille kogupindala on 1691,54 ha.
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
22.03.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Osaühing Eesti Killustik
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Kõima küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaari Susi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Sööt KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Õun KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Kuum KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tarvo Valker KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Potsepa KMH algatamine 296 KB Algatamise otsus 22.03.2019 16.08.2022
Potsepa KMH programm 04 11 2019 Alkranel lisadega 1 7.9 MB Programm 04.11.2019 20.10.2022
Potsepa KMH programmi otsus 373 KB Programmi otsus 04.12.2019 16.08.2022
Potsepa liivakarjaari laienduse kaevandamise loa KMH Alkranel 01 09 2020 23.5 MB Aruanne 16.08.2022
Potsepa KMH aruande otsus 316 KB Aruande otsus 23.10.2020 16.08.2022