Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00818

Jaama oja kalade rändetee parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Projeki eesmärgiks on puhastada Jaama oja suue umbes 700 m pikkusel lõigul, alates Paralepa lahest kuni Tiigi tänava jalakäijate sillani. Projeki lõppeesmärgiks on puhastada oja voolusäng põhjasetetest ja pilliroost.
Lääne maakond
0184 - Haapsalu linn, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-116586

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Elina Jantson
19.06.2018
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Haapsalu Linnavalitsus
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Jaama oja

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Tauno Jürgenstein KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janek Reinik KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
ELLE OÜ KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 358 KB Algatamise otsus 19.06.2018 16.08.2022
KMH programm Jaama oja 05122019 3.0 MB Programm 16.08.2022
KMH prog otsus 375 KB Programmi otsus 06.01.2020 16.08.2022
Jaama oja KMH aruanne 2106321 19.3 MB Aruanne 18.06.2021 11.10.2022
Jaama oja keskkonnamoju hindamise aruanne Keskkonnametile edasis 2 108 KB Aruande otsus 30.07.2021 11.10.2022