Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00619

Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on maavara (kruusa ja liiva) kaevandamine Kaopalu maardlas. Taotletavas kruusakarjääris kaevandatavat liiva ja purustatud-fraktsioneeritud kruusa on plaanis kasutada üld- ja teedeehituses. Maardla põhimaavaraks on kruus. Taotletava Kaopalu III mäeeraldis asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Allikmaa külas.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-112026

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
05.06.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts KIIRKANDUR
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Allikmaa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kersti Kuum KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kersti Õun KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine Kaopalu III kruusakarjaari kaevandamisloa taotluse menetlemisel 302 KB Algatamise otsus 05.06.2019 16.08.2022
KaopaluIII KMH programm 01 11 19 Alkranel lisadega 5.5 MB Programm 01.11.2023 16.08.2022
Kaopalu III KMH programmi otsus 297 KB Programmi otsus 04.12.2019 16.08.2022
Kaopalu III KMH aruanne lisadeta 4.4 MB Aruanne 04.09.2020 16.08.2022
Kaopalu III kruusakarjaari kaevandamise loa taotluse keskkonnamoju hindamise aruande heakskiitmine 303 KB Aruande otsus 08.10.2020 16.08.2022